top of page

Privacyverklaring en algemene voorwaarden

 

Marije Kocken is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Marije Kocken is de functionaris gegevensbescherming van het bedrijf: Marije Kocken.

Zij is te bereiken via info@marijekocken.nl

Contactgegevens:

Webadres: www.marijekocken.nl

06 44404344 – info@marijekocken.nl

Gevestigd aan Noteboomstraat 13, 7101 MG, te Winterswijk.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marije Kocken verwerkt je persoonsgegevens via www.marijekocken.nl of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken (indien dit via www.marijekocken.nl is opengesteld of persoonlijk is verstrekt):

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Locatie gegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

Delen van beeldmateriaal:

Marije Kocken houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend): haar website, portfolio, sociale media en drukwerk. Tenzij vooraf anders overeengekomen.

Marije Kocken mag de beelden gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marije Kocken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Om jouw reservering en betaling af te ronden

- Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit van toepassing is

- Om je te kunnen informeren over wijzigingen van reserveringen of diensten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Marije Kocken verwerkt ook persoonsgegevens als dat wettelijk verplicht is, zoals verplichte gegevens voor de belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Marije Kocken neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Marije Kocken) tussen zit.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Marije Kocken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Daarbij worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

Persoons- & adresgegevens worden 10 jaar bewaard. Dit is wettelijk verplicht i.v.m. boekhouding.

Gemaakt beeldmateriaal mag levenslang bewaard worden op persoonlijke, beveiligde harde schijven, in de vorm van een archief.

Echter bewaard Marije Kocken in de meeste gevallen enkel het beeldmateriaal wat later van pas kan komen voor marketingdoeleinden.

Gegevens over jouw activiteiten op www.marijekocken.nl wordt levenslang opgeslagen door de persoonlijk Google Analystics van Marije Kocken. Dit om de onderneming en website te kunnen verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt indien dit nodig is voor uitvoering van een dienst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens worden dus niet verkocht aan- of gedeeld met derden.

 

​Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Marije Kocken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marije Kocken.

Tevens heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid: je mag een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken te ontvangen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marijekocken.nl.

Om zeker te zijn van een verzoek tot inzage, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs. Hierbij willen we je vragen om alles buiten je naam, geboortedatum en handtekening af te schermen. Dit ter bescherming van jouw privacy. Binnen 2 weken reageren wij op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marije Kocken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marijekocken.nl.

Betaling

De standaard betalingstermijn van de factuur bedraagt: 14 dagen na de factuurdatum.*

Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

-

Eerste herinnering: 14 dagen na factuurdatum.

Tot en met 21 dagen na factuurdatum: geen extra kosten

-

Tweede herinnering: 21 dagen na factuurdatum.

21 dagen tot en met 28 dagen na factuurdatum: 50 euro administratiekosten.

-

Derde en laatste herinnering: 28 dagen na factuurdatum.

Na de 28 dagen na factuurdatum: Incasso kosten en wettelijk verplichte rente.

Incasso wordt uitgevoerd door incassobureau.

* Tenzij onderling anders besproken.

1 december 2023

Marije Kocken - Winterswijk

bottom of page